Формування екологічної культури молоді та розвиток фізичної культури і спорту набули в наш час таку соціальну силу і значимість, аналогу яким в історії суспільства вони ще не мали.

У кожного має бути чітко сформоване уявлення про можливі наслідки ірраціонального використання ресурсів і варварського ставлення до природи. Актуальність проблем екологічної освіти і виховання зростає. Це викликано необхідністю підвищення екологічної культури людини, постійного збереження і поліпшення умов життя людини на Землі, необхідністю вирішення актуальних проблем, пов’язаних зі зменшенням життєвого простору, що припадає на одну людину, збереження і відновлення, раціонального використання і примноження природних багатств, низьким рівнем сприйняття людиною екологічних проблем як особисто значимих, недостатньо розвиненою у людини потребою практичної участі в природоохоронній діяльності.

Фізична культура і спорт є не тільки ефективним засобом фізичного розвитку молоді, а й зміцненням і охороною їх здоров’я, сферою спілкування і прояву соціальної активності молоді, розумною формою організації та проведення дозвілля, які безперечно впливають на інші сторони людського життя: авторитет і становище в суспільстві, трудову діяльність, на структуру морально-інтелектуальних характеристик, естетичних ідеалів і ціннісних орієнтацій та дають молоді найширші можливості для розвитку, утвердження і вираження свого «Я».

Розуміючи цінності даного напрямку, піклуючись про розвиток майбутнього суспільства Компанія Ecorecycling є офіційним меценатом Громадської організації «Екологічний-спортивний союз молоді» й відраховує 5% прибутку компанії на проведення масових пізнавальних, оздоровчих, фізкультурних і спортивних заходів серед молоді.